Overlijdensrisico verzekering

Bij een overlijdensrisicoverzekering betaal je een premie. In het geval van overlijden is er een uitkering.

De premie die je betaalt voor een overlijdensrisicoverzekering is niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierdoor hoef je ook geen inkomstenbelasting te betalen over een eventuele uitkering. De uitkering wordt betaald aan degene die in de polis is benoemd. Dit hoeft niet te worden gedeeld met erfgenamen. De ontvanger van de uitkering moet wél erfbelasting betalen. De hoeveelheid erfbelasting hangt af van twee factoren:

  • De hoogte van de uitkering
  • De mate van verwantschap

Zo geldt er voor partners (gehuwden, samenwoners) een hoge vrijstelling voor de erfbelasting. Pas boven dat bedrag is erfbelasting verschuldigd.
In geval van huwelijkse voorwaarden kan de heffing van erfbelasting op een uitkering voorkomen worden. Dit kan door een verzekering op twee levens af te sluiten met premiesplitsing. Dit houdt in dat de partner die de uitkering ontvangt, ook de premie betaalt voor de uitkering. Zo wordt er niets aan het vermogen van degene die overlijdt onttrokken.

Voor partners die zijn getrouwd in gemeenschap van goederen geldt een andere bijzonderheid. De uitkering is een gemeenschappelijk bezit, waarvoor beide partners gezamenlijk de premies hebben betaald. De helft van de uitkering is dus reeds van de achterblijvende partner. Die hoeft dus “slechts” over de helft van de uitkering erfbelasting te betalen (voor zover deze uitstijgt boven de vrijstelling).

Een woonlastenverzekering

Een woonlastenverzekering voorkomt dat je jouw woonlasten niet meer kunt betalen bij arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid. In beide gevallen zal jouw inkomen afnemen terwijl dit niet geldt voor jouw hypotheeklasten. Een woonlastenverzekering dekt gedurende een bepaalde periode (deels) de maandlasten van jouw hypotheek wanneer je daar zelf niet meer toe in staat bent. Wat de kosten van deze verzekering zijn, is afhankelijk van jouw specifieke situatie. Wel kun je vaak kiezen om aan het bedrag in een keer te betalen of voor een maandelijkse premie.

Bij het afsluiten van een woonlastenverzekering kun je bepalen voor welk bedrag per maand je bent verzekerd en hoe lang deze betalingen doorlopen. Bij het kiezen van het te verzekeren bedrag is het belangrijk om te kijken naar jouw financiële situatie. Hoeveel geld heb je bijvoorbeeld minimaal nodig om jouw woonlasten in je nieuwe situatie te kunnen betalen?

Er zijn twee soorten dekkingen.

1. Dekking bij arbeidsongeschiktheid

Dekking bij arbeidsongeschiktheid is vaak onderverdeeld in drie groepen waaruit je kunt kiezen; eigen beroep, passende arbeid en gangbare arbeid:

  • Eigen beroep: Ben je binnen deze groep verzekerd, dan ben je 100% arbeidsongeschikt als je jouw huidige werk niet meer kunt doen. Denk aan een chirurg die een vinger verliest en daardoor niet meer kan opereren of een politieagent die een been verliest en niet meer kan patrouilleren.
  • Passend arbeid: Ben je verzekerd binnen deze groep? Dan ben je alleen 100% arbeidsongeschikt als je naast jouw huidige werk, ook geen passende arbeid meer kunt verrichten. De chirurg die een vinger verliest kan waarschijnlijk nog wel werken als verzekeringsarts en de politieagent die zijn been heeft verloren nog wel op een politiekantoor.
  • Gangbare arbeid: Ben je verzekerd binnen deze groep dan ben je alleen 100% arbeidsongeschikt als je helemaal niet meer kunt werken.

2. Dekking bij werkeloosheid

Dit is eigenlijk een aanvulling op de dekking bij arbeidsongeschiktheid. Tevens is deze gekoppeld aan het ontvangen van een WW-uitkering. Stopt de WW dan stopt jouw verzekeraar ook met uitkeren. Het is daarom ook zeer de vraag of deze dekkingsvorm valt aan te raden.

Heb je een woonlastenverzekering nodig?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het goed om zelf eens kritisch naar de volgende aspecten te kijken:

Jouw risico

Met jouw risico wordt bedoeld dat je nadenkt over het risico dat je loopt om arbeidsongeschikt te worden. Voorbeelden van vragen die je jezelf kunt stellen zijn: loop je veel risico op het werk, doe je veel fysiek werk, ben je vaak op pad of zijn er genetische afwijkingen binnen jouw familie?

Jouw financiële weerbaarheid

Het is ook handig om goed na te gaan wat jouw financiële weerbaarheid is als je plotseling arbeidsongeschikt wordt. Houdt hierbij onder andere rekening met de WIA (Wet inkomen naar arbeid). Deze wet voorziet in een inkomen bij arbeidsongeschiktheid, de uitkering is echter nooit hoger dan een percentage van het maximum jaarloon van €58.311 (2021). Als voor jou geldt dat je een stuk meer verdient dan het maximum jaarloon volgens de WIA, dan zal dit een behoorlijke terugval in salaris betekenen.
Daarnaast kan het zijn dat je zelf voldoende geld achter de hand hebt om het verlies van inkomen op te vangen. Zonder verzekering dus. Of heb je een partner die de woonlasten (tijdelijk) kan dragen, waardoor een woonlastenverzekering voor jou niet nodig blijkt.

Rol werkgevers

Ondanks dat de WIA een maximum jaarloon hanteert, hebben veel werkgevers voor hun werknemers een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Belangrijk dus om dit goed uit te zoeken voordat je een woonlastenverzekering afsluit. Dit voorkomt dat je straks een te hoge of een te lage verzekering hebt. Ook is het zo dat het bij sommige werkgevers makkelijker is om bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid herplaatst te worden dan bij andere. Denk hierbij aan grote bedrijven en instellingen zoals de overheid waar er veel soorten banen zijn.